Image
Image
Image

დაუნდობელმა შოთა ბეთლემიძემ უკრაინელი გიგანტი რინგზე გაგუდა და გათიშა...

image
  • 14 959

უკრაინელი მეტოქე ქართველს კინაღამ შემოაკვდა, შემდეგ კი თავად ქართველმა უშველა!
Image